CZ EN RU
objevte tradici slide_1 slide_2 yum_1 slide_4 yum_2 slide_5 yum_4 yum_3 slide_3 slide_6 yum_5 yum_6 yum_7

Služby TRITON Turnov s.r.o.

Výkup drahých kovů

Výhodný výkup zlomkového zlata a stříbra dle aktuálních cen vycházejících z ceny drahých kovů na světové burze. Vykupujeme zlomky klenotů, mince a další podobné předměty v sídle společnosti Triton Turnov s.r.o., Palackého 175, Turnov. Součástí výkupu je analýza stanovení vykupované ryzosti a následné stanovení ceny. Lhůta pro ztavení, ověření ryzosti a provedení výkupu je maximálně 10 pracovních dnů. Po stanovení ryzosti je k ceně připočítán poplatek za analýzu ve výši 150 Kč včetně DPH. Výkup drahých kovů od fyzických i právnických subjektů se řídí ustanovením Zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání v jeho pozdějších znění, hlavně pak § 31; s odvoláním na zákon č. 253/2008 Sb.

§ 31 Povinnosti podnikatele / Živnostenský zákon 

(4) Podnikatel je povinen, jde-li o nákup použitého zboží nebo zboží bez dokladu nabytí, kulturních památek nebo předmětů kulturní hodnoty, přijímání tohoto zboží do zástavy nebo zprostředkování jeho nákupu či přijetí do zástavy, před uzavřením smluvního vztahu identifikovat jeho účastníky podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a předmět smluvního vztahu, vést evidenci o těchto skutečnostech, a to včetně data uzavření tohoto smluvního vztahu. Tato evidence musí být přístupná v provozovně, v níž dochází k identifikaci a kde se toto zboží nachází.

§ 5 Identifikační údaje / 253/2008 O některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

Pro účely tohoto zákona se identifikačními údaji rozumí

a) u fyzické osoby všechna jména a příjmení, rodné číslo, a nebylo-li přiděleno, datum narození, místo narození, pohlaví, trvalý nebo jiný pobyt a státní občanství; jde-li o podnikající fyzickou osobu, též její obchodní firma, odlišující dodatek nebo další označení, místo podnikání a identifikační číslo,

b) u právnické osoby obchodní firma nebo název včetně odlišujícího dodatku nebo dalšího označení, sídlo, identifikační číslo nebo obdobné číslo přidělované v zahraničí; u osob, které jsou jejím statutárním orgánem nebo jeho členem, údaje podle písmene a).

 S osobními údaji je nakládáno v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a případně i jiných zákonů, v platném znění a nejsou v žádném případě využívány k jiným účelům, než dle 284/2004 Sb. 

Pro informace o aktuálních cenách vykupovaných drahých kovů využijte prosím kontaktu: Ing. Zdeněk Frič – 602 285 252.

Zakázková výroba

V případě, že nenajdete v naší nabídce šperk pro Vás, jsme schopni Vám vyrobit šperk na zakázku. Ceny těchto šperků na míru jsou individuální a dodací doba je cca dva až tři měsíce, dle náročnosti a především dle požadavků na brus a druh kamene.

Reklamace

Na všechny šperky vyrobené společností Triton Turnov s.r.o. se vztahuje záruka 24 měsíců na vady materiálu. Jako vada materiálu není uznáváno násilné nebo jiné mechanické poškození zaviněné nesprávným používáním výrobku např. nošení šperku při hrubé manuální práci, používání chemikálií, rozšlápnutí, rozmáčknutí, poškrábání pilníkem…. Reklamace zaniká při zásahu opravou nebo úpravou výrobku třetí osobou (jiné zlatnictví nebo klenotnictví, zlatník či klenotník apod.). Případné reklamace můžete zaslat prostřednictvím pošty na adresu společnosti. Závady uznané reklamačním řádem jsou prováděny v co nejrychlejším termínu a většinou netrvají déle než tři týdny.

Údržba a péče o šperk

Šperky s českými granáty vyžadují správnou péči, aby se prodloužila jejich životnost a unikátní krása. Stříbrné šperky s českými granáty by měly být odkládány na noc a uchovávány ve šperkovnici, popřípadě jednotlivě zabalené, aby nedošlo ke vzájemnému poškrábání. Odkládání šperků je nutné i v případě domácích prací, sportu či jiné činnosti, kdy hrozí mechanické či chemické zatížení šperku. Vyvarujte se styku šperku s kosmetickými přípravky (lak na vlasy, krémy, parfému, mýdlo…), neblahý vliv má i agresivní pot nebo pot obsahující stopové prvky léků. Chemickými vlivy může dojít k poškození kovových součástí, zadření mechaniky, ke snížení lesku a změně vybarvení pokovu šperku i samotného kamene. V případě čištění šperku v domácích podmínkách používejte výhradně jen jemného zubního kartáčku a teplé mýdlové vody na bezpečném místě, kde nehrozí ztráta šperku. Vyvarujte se použití ostrých předmětů, v případě nutnosti použijte na odstranění zaschlé špíny dřevěnou špejli. V takovém případě nejprve šperk namočte ve vlažné vodě bez chlorových detergentů a nechte zaschlou špínu odmočit. Očištěný šperk je vhodné nechat samovolně osušit, popřípadě je doleštit měkkou utěrkou, která nepouští vlákna. Náročnější čištění a leštění svěřte do rukou odborníků. Neodborné zásahy mohou šperk nenávratně poškodit.

Opravy šperků

Společnost Triton Turnov s.r.o. nabízí i realizaci oprav šperků vyrobených mimo naši produkci a to šperků z drahých kovů kromě platiny. Cena je individuální dle náročnosti a charakteru. Doba opravy je cca jeden den až dva měsíce a závisí především na požadavcích na brus a druh kamene, popřípadě na povrchové úpravě. Opravy šperků zakoupených nebo vyrobených v zahraničí jsou bez záruky opravy.© 2015 TRITON TURNOV s.r.o.